Initiatiefnemers

Het Aanvalsplan Grutto borduurt voort op het burgerinitiatief Kening fan e Greide en kwam tot stand onder de bezielende leiding van Pieter Winsemius. Daarbij gesteund door een groep enthousiaste weidevogel-, natuur- en landschapbeschermers in de personen van:

Het Aanvalsplan is tot stand gekomen met inbreng van: de provincies Fryslân, Groningen, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland, de LandschappenNL, Natuurmonumenten, LTO, BoerenNatuur, de gezamenlijke Natuur en Milieufederaties en het Wereld Natuur Fonds.

De initiatiefnemers jagen de uitvoering van het plan aan en versnellen waar mogelijk. De uitvoering van het plan ligt bij de betrokken provincies en de agrarische gebiedscollectieven.

Uitvoering en beheer van het Aanvalsplan, waarvoor tot 2027 een kleine € 70 miljoen beschikbaar is, ligt bij betrokken provincies.

De initiatiefgroep is bereikbaar via het contactformulier op deze website.

© Aanvalsplan Grutto 2023