Kansgebieden

Om het aantal broedparen en de overlevingskansen van jonge grutto’s en andere weidevogels te vergroten, voorziet het Aanvalsplan Grutto in optimale inrichting en beheer van kansrijke gebieden. Deze zogenaamde kansgebieden worden door de weidevogelprovincies, samen met boeren, natuurorganisaties en betrokken vrijwilligers, geselecteerd. In de eerste golf (2023 – 2023) doen er dertien gebieden  mee (link naar tabel 13 gebieden). In de tweede golf worden nog nieuwe gebieden aan toegevoegd.

Het streefbeeld gaat uit van de volgende kwaliteitscriteria:

 • Voldoende schaal in de vorm van minstens 1000 hectare open terrein met nauwelijks verstoring (opgaande gebouwen, begroeiing) en beperkte toegang in broedseizoen.
 • Kern van minstens 200 hectare optimaal beheert weidevogelgebied (natuur of agrarisch).
 • Relatief hoge waterpeilen: klei: 0-40 cm -mv, veen: 0-25 cm -mv, klei op veen: 0-35 cm -mv.
 • Minstens 1 hectare plas-dras per 100 hectare (tijdens broedseizoen), met aangrenzend kruidenrijk grasland.
 • 50% kruidenrijk grasland
 • Actieve aanpak predatoren op gebiedsniveau.

Om het aantal broedparen en de overlevingskansen van jonge grutto’s en andere weidevogels te vergroten, voorziet het Aanvalsplan Grutto in optimale inrichting en beheer van kansrijke gebieden. Deze zogenaamde kansgebieden worden door de weidevogelprovincies, samen met boeren, natuurorganisaties en betrokken vrijwilligers, geselecteerd. De verwachting is dat er zo’n dertig gebieden gaan meedoen aan het Aanvalsplan, waarvan er in de eerste golf (2022-2023) dertien worden vastgesteld en ingericht.

Het streefbeeld gaat uit van de volgende kwaliteitscriteria:

 • Voldoende schaal in de vorm van minstens 1000 hectare open terrein met nauwelijks verstoring (opgaande gebouwen, begroeiing) en beperkte toegang in broedseizoen.
 • Kern van minstens 200 hectare optimaal beheert weidevogelgebied (natuur of agrarisch).
 • Relatief hoge waterpeilen: klei: 0-40 cm -mv, veen: 0-25 cm -mv, klei op veen: 0-35 cm -mv.
 • Minstens 1 hectare plas-dras per 100 hectare (tijdens broedseizoen), met aangrenzend kruidenrijk grasland.
 • 50% kruidenrijk grasland
 • Actieve aanpak predatoren op gebiedsniveau.

© Aanvalsplan Grutto 2023