Rekentool

Wanneer boeren ervoor kiezen hun bedrijf meer in te richten voor het beheer van weidevogels, heeft dat mogelijk een nadelig effect op de melkproductie en daarmee het economisch perspectief. Het succes van het Aanvalsplan Grutto is daarom afhankelijk van de ontwikkeling van verdienmodellen waarmee weidevogelboeren een goed inkomen kunnen genereren. In het kader van het Aanvalsplan Grutto zijn verschillende scenario’s doorgerekend met als uitgangspunt maatwerk en vrijwilligheid. Elke boer maakt zijn of haar eigen afweging, afgestemd op de specifieke bedrijfssituatie en het gebied.

Om een inschatting te kunnen maken van wat de financiële gevolgen van het Aanvalsplan zijn, is een rekentool ontwikkeld. Deze rekentool kan gebruikt worden door geïnteresseerde- en deelnemende boeren en financiële adviseurs. Het is belangrijk op te merken dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan de resultaten van deze tool.

© Aanvalsplan Grutto 2023