Het Aanvalsplan Grutto

Achtergronden & Informatie

 

 

Onze nationale vogel, de grutto, wordt in haar voortbestaan bedreigd. Het aantal broedparen in Nederland daalde de afgelopen decennia van 100.000 naar minder dan 30.000.  80% van de gruttopopulatie van Noordwest-Europa broedt in ons land. Daarom is het van belang dat we nú actie ondernemen om het voortbestaan van deze prachtige weidevogel veilig te stellen.

 

Met het plan willen de initiatiefnemers – samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, betrokken provincies, waterschappen, agrarische collectieven, boeren, terreinbeheerders, zuivelketens en banken – het tij voor de weidevogels keren.

 

Aanvalsplan Grutto richt zich op vier speerpunten die waarborgen dat de weidevogelpopulaties kunnen herstellen: kansgebieden van voldoende schaal, hoog waterpeil, aangepast agrarisch beheer en actief predatorenbeheer. Daarnaast is een toegespitst verdienmodel dat betrokken boeren uitnodigt tot inzet essentieel.

 

Meer informatieAanmelden nieuwsbrief

Download het Aanvalsplan Grutto

Maak kennis met de initiatiefnemers

De onderwerpen van het Aanvalsplan

Onderwerpen

© Aanvalsplan Grutto 2023