Aanvalsplan Grutto

Achtergronden & Informatie

Onze nationale vogel, de Grutto, wordt in haar voortbestaan bedreigd.

Het aantal broedparen in Nederland daalde de afgelopen decennia van

100.000 naar ruim 30.000. Omdat ruim 80 procent van de wereld gruttopopulatie in

ons land broedt, staat het voortbestaan van deze weidevogel op het spel.

 

Met het Aanvalsplan Grutto willen de initiatiefnemers – samen met betrokken provincies,
boeren, terreinbeheerders, zuivelketen en banken – het tij voor de weidevogels keren.

Meer informatie

Download het Aanvalsplan Grutto

Maak kennis met de initiatiefnemers

De onderwerpen van het Aanvalsplan

Onderwerpen

© Aanvalsplan Grutto 2023