Premieregelingen

Ook de zuivelketen ziet inmiddels brood in een meer duurzame bedrijfsvoering. Dat blijkt onder meer uit het feit dat enkele grote spelers, waaronder Friesland Campina en Albert Heijn, onder voorwaarden bereid zijn bijzondere, natuurvriendelijke prestaties te belonen. Dit in de vorm van een opslag op de melkprijs.

Deze ontwikkeling biedt volop kansen voor de deelnemers aan het Aanvalsplan Grutto, zo blijkt uit een vergelijkend onderzoek van adviesbureau CLM. Uitgangspunt van het Aanvalsplan is dat de premieregelingen zoveel mogelijk beschikbaar komen voor deelnemende boeren aan het Aanvalsplan. Er van uitgaande dat de criteria van het Aanvalsplan minimaal voldoen aan de criteria voor de premieregelingen. Het is aan de boer of hij/zij er voor kiest om mee te doen aan een premieregeling.

CLM vergeleek voor het Aanvalsplan de criteria die de programma’s ‘On the way to Planet Proof’ (Friesland Campina), ‘Beter voor de koe, natuur en boer’ (Albert Heijn), ‘Weideweelde zuivel’ en ‘Beter Leven’ hanteren met die van het Aanvalsplan. Daaruit bleek dat de criteria van het Aanvalsplan over het algemeen goed aansluiten bij de inhoudelijke criteria van de bestaande premieregelingen. Er zijn nog wel enkele knelpunten. Vanuit het Aanvalsplan worden gesprekken gevoerd om deze op te lossen.

Samenvattend kunnen we stellen dat de eisen in het Aanvalsplan Grutto t.a.v. grondbeheer (grondwaterstand, plasdras, kruidenrijk grasland) veel verder gaan dan de eisen die binnen ‘On the Way to Planet Proof’, ‘Beter Voor de koe, natuur en boer’ en ‘Weideweelde’ worden gesteld. In een enkel geval zijn er wel wat aanpassingen nodig op het terrein van weidegang of diergezondheid.

© Aanvalsplan Grutto 2023